В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 153 «Мікро– та наносистема»

24.01.2018

З 24-26 січня 2018 року на кафедрі Mікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв (МЕЕПП) працює комісія з акредитації магістрів зі спеціальності 153 «Мікро– та наносистема» у складі:
Білинський Йосип Йосипович – завідувач кафедри електроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
Прокопенко Юрій Васильович – професор кафедри електронної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка