В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- наукової програми «Системний аналіз і управління» зі спеціальності 124 СА (магістр)

30 травня-01 червня 2018 року на кафедрі Прикладної математики  (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-наукової програми Системний аналіз і управління зі спеціальності 124 «Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем у складі:

Бондаренко Віктор Григорович –  професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор фізико– математичних  наук, професор, голова комісії;

Міхайленко Віктор Мефодійович –  завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського  Національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 124 Системний аналіз