В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

29 січня-31 січня 2019 року на кафедрі Інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Отрох Сергій Іванович – завідувач кафедрою мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Климаш Михайло Миколайович – завідувач кафедрою телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка