Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо- наукової програми «Інформаційні системи та технології»

14.01.2022

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 20 грудня 2021 р. №2184-Е “Про призначення експертної групи” з 19 по 21 січня 2022 року під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» буде працювати експертна група у віддаленому (дистанційному) режимі.

Програма_126-ОНП-ІСТ_Phd