В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

30.05.2019

З 29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. на кафедрі Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) працює експертна комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» у складі:

Буяк Леся Михайлівна – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії;

Грицюк Петро Михайлович – завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, доктор економічних наук, професор, член комісії.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи напряму «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.030502)