В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка (магістр)

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Ямненко Юлія Сергіївна – завідувач кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Рябенький Володимир Михайлович – завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електронних систем Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, доктор технічних наук, професор.

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 171 Електроніка