ХНУРЕ співпрацюватиме з Міжнародною фундацією виборчих систем
ХНУРЕ співпрацюватиме з Міжнародною фундацією виборчих систем

31.01.2019

28 січня співробітники Харківського національного університету радіоелектроніки підписали Протокол про співпрацю з Міжнародною фундацією виборчих систем.

Соклакова Тетяна Ігорівна

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаСоклакова Тетяна Ігорівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєінженер кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації – «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Любарський Михайло Михайлович

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаЛюбарський Михайло Михайлович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєпрограміст Приватного виробниче-комерційного підприємства фірми «Оскар», №21249212
Назва дисертації – «Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

У ХНУРЕ проходить акредитація освітньо-професійної програми
У ХНУРЕ проходить акредитація освітньо-професійної програми

30.01.2019

З 28 по 30 січня 2019 року на кафедрі Інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ (ІКІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем

У ХНУРЕ відбудеться обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади
У ХНУРЕ відбудеться обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

30.01.2019

9 та 10 лютого у стінах Харківського національного університету радіоелектроніки відбудеться III обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

Вітаємо Михайла Згуровського з Днем народження!
Вітаємо Михайла Згуровського з Днем народження!

30.01.2019

Шановний Михайле Захаровичу!

Від імені ректора ХНУРЕ та колективу Харківського національного університету радіоелектроніки прийміть найщиріші вітання з Днем народження.

ХНУРЕ у Webometrics Ranking of World’s Universities
ХНУРЕ у Webometrics Ranking of World’s Universities

29.01.2019

Іспанська Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») оприлюднила традиційний рейтинг університетів Webometrics Ranking of World’s Universities за рівнем їх присутності в мережі, який публікується двічі на рік, у січні та липні на офіційному сайті 

На кафедрі МЕЕПП закінчився двотижневий марафон із захисту магістерських атестаційних робіт
На кафедрі МЕЕПП закінчився двотижневий марафон із захисту магістерських атестаційних робіт

29.01.2019

Протягом двох тижнів на кафедрі МЕЕПП Харківського національного університету радіоелектроніки проходив захист магістерських атестаційних робіт, протягом яких дві Державні екзаменаційні комісії за спеціальностями 171 Електроніка та 153 Мікро- та наносистемна техніка заслухали доповіді 40 магістрантів кафедри.

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

29 січня-31 січня 2019 року на кафедрі Інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Отрох Сергій Іванович – завідувач кафедрою мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Стрелковська Ірина Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім.О. С. Попова, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Ямненко Юлія Сергіївна – завідувач кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Системотехніки (СТ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем у складі:

Цмоць Іван Григорович– завідувач кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;