У ХНУРЕ проходить акредитація освітньо-професійної програми

30.01.2019

З 28 по 30 січня 2019 року на кафедрі Інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ (ІКІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Стрелковська Ірина Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Уривський Леонід Олександрович – завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.

Члени комісії провели контроль успішності, зрізи знань зі студентами, які навчаються за ОНП ІКІ, ознайомились зі станом лабораторної бази кафедри, а також перевірили методичне забезпечення навчальних дисциплін

У ХНУРЕ проходить акредитація освітньо-професійної програми