Любарський Михайло Михайлович

30.01.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаЛюбарський Михайло Михайлович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєпрограміст Приватного виробниче-комерційного підприємства фірми «Оскар», №21249212
Назва дисертації – «Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій»
Шифр та назва спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон –Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13-54)
Науковий керівник – Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент – Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України).
Офіційний опонент – Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України).

Дисертація 14/02/2019 Відгук 1 14/02/2019 Відгук 2 14/02/2019 Автореферат 26/01/2019