Наукові школи

Ноосферні методології та технології вирішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки

11.05.2018

Науковий керівник:  доктор технічних наук, професор, Соловйова К.О.

Актуальна наукова школа відноситься до нового інформаційного напряму, який бурхливо розвивається на Заході, а також тісно пов’язана з важливими напрямами системного аналізу, штучного інтелекту, інформаційних технологій.

Методи та системи дистанційного зондування атмосфери з використанням акустичних та електромагнітних хвиль

11.05.2018

Школа дистанційних методів зондування атмосфери акустичними та електромагнітними хвилями в ХНУРЕ заснована на початку 60-х років минулого сторіччя і базується на фундаментальних результатах вітчизняної науки, отриманих академіком О.М. Обуховим, професором М.О. Калістратовою, професором В.І. Татарським  та іншими. Засновником  школи є доктор технічних наук  професор Є.Г. Прошкін.

За час існування наукової школи створено 8 експериментальних установок радіоакустичного зондування атмосфери, 4 експериментальних макети акустичних локаторів наземного й морського базування, розроблена й випробувана система комплексного акустичного й радіоакустичного зондування. У їх числі – перша в Європі й друга у світі установка радіоакустичного зондування, створена в 1961 році.

Методи нормалізації, розпізнавання, аналізу та обробки зображень у системах комп’ютерного зору

11.05.2018

Наукова школа заснована у 1984 році у Харківському інституті радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля на базі кафедри застосування електронних обчислювальних машин як складова частина наукових шкіл професора Ю.П. Шабанова-Кушнаренка та член-кореспондента Академії наук України професора М.Ф. Бондаренка.

Науковий керівник школи – Заслужений діяч науки і техніки України Євгеній Петрович Путятін, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Теплові методи неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів: дефектоскопія, дефектометрія та томографія

25.02.2018

Заснована у 1976 році на базі Харківського інституту радіоелектроніки доктором технічних наук, професором  Володимиром Олександровичем Стороженком, завідувачем кафедри фізики ХНУРЕ, членом Академії наук прикладної радіоелектроніки. Єдина в Україні, яка займається у повному обсязі усіма проблемами активного теплового неруйнівного контролю (АТНК). У 1999 році на базі наукової школи створено НТЦ «Термоконтроль».

Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування
Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування

25.02.2018

Наукову школу засновано у 1985 р. в Харківському інституті радіоелектроніки на базі проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління.

Науковий керівник школи   Євгеній Володимирович Бодянський , доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник проблемної НДЛ АСУ Харківського національного університету радіоелектроніки.