Теплові методи неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів: дефектоскопія, дефектометрія та томографія

Заснована у 1976 році на базі Харківського інституту радіоелектроніки доктором технічних наук, професором  Володимиром Олександровичем Стороженком, завідувачем кафедри фізики ХНУРЕ, членом Академії наук прикладної радіоелектроніки. Єдина в Україні, яка займається у повному обсязі усіма проблемами активного теплового неруйнівного контролю (АТНК). У 1999 році на базі наукової школи створено НТЦ «Термоконтроль».

Вже понад 12 років НТЦ «Термоконтроль» є колективним членом Науково-технічного об’єднання теплової діагностики та неруйнівного контролю при НАН України.

Представники наукової школи, кандидати технічних наук: С.М. Мешков, Р.П. Орел, В.О. Маслова, С.Б. Малик-Заморій.

У складі наукового колективу у 2013 році – 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 1 аспірант, 3 студенти.

Проводилися дослідження у галузях:

  • теплової дефектоскопії;
  • теплової дефектометрії;
  • теплової томографії.

Серед найбільших наукових досягнень – розпізнавання типів дефектів у термостійких покриттях та оптимізація режимів їх виявлення; виявлення параметрів дефекту на основі вирішення зворотної задачі нестаціонарної  теплопровідності у неоднорідних структурах; методика використання нової концепції «просторової» теплової передаточної функції; обґрунтована нова концепція теплової томографії, де основою є уявлення про релаксаційний характер теплових процесів; розроблена методика наявної візуалізації результатів аналізу термограм у вигляді пошарових розсічень об’єкту (томограми); запропонована та обґрунтована концепція універсальної методики теплової дефектометрії. Практичні результати стали основою для виконання 20 держбюджетних та госпдоговірних наукових тематик.

Наукові зв’язки – Франція (ONERA – національне космічне товариство), Німеччина (IKP University, ВАМ – національний інститут матеріалів), Італія (CNR – національний інститут техніки), Угорщина (Національний технічний університет Будапешта), Польща (Познанський університет), Росія (Томський інститут інтроскопії,), Білорусь (Інститут тепломасопереносу), Україна (КБ «Південне», Дніпропетровськ; КПІ – інститут ім. Патона; ФТІНТ – Харків).

За час існування наукової школи видано 2 монографії, 135 статей, понад 70 доповідей на конференціях (у тому числі закордонних – THERMO, QIRT, BAM), 6 авторських свідоцтв. Виконано 20.