Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування

25.02.2018

Наукову школу засновано у 1985 р. в Харківському інституті радіоелектроніки на базі проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління.

Науковий керівник школи   Євгеній Володимирович Бодянський , доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник проблемної НДЛ АСУ Харківського національного університету радіоелектроніки.  

Напрями наукових досліджень:

  • штучні нейронні мережі зі змінною структурою;
  • системи нечіткого виведення, що навчаються;
  • еволюційні нейро-фаззі-мережі;
  • нео-фаззі-системи;
  • вейвлет-нейронні мережі;
  • нейроматематика та нейроморфна інженерія.

Підтримуються наукові контакти з закордонними партнерами ФРН, Японії, Польщі, Канади, Австрії, Великої Британії, Швейцарії, США, Болгарії, Естонії, Латвії, з академічними інститутами України, з низкою ВНЗ України.

Починаючи з 80-х років минулого сторіччя дослідження проводяться в межах низки науково-технічних програм СРСР (ОЦ 026ДКНТ, 0.80.02ДКНТ), потім України (міжвузівської програми №40 Міносвіти, координаційного плану №9 Міносвіти), низки комплексних фундаментальних НДР, що виконуються за результатами конкурсного відбору проектів. ПНДЛ АСУ була головною організацією з проблеми «Адаптивні системи керування» від Мінвузу СРСР з 1986 по 1990 рр., Є.В.  Бодянський був заступником керівника робіт з цієї проблеми і членом міжвузівської координаційної ради Держосвіти СРСР з проблеми «Інтегровані автоматизовані системи керування», з 1998 р. ПНДЛ АСУ стала членом міжнародної мережі Network of Excellence on Advanced Methodologies and Tools of Manufacturing Systems, що координується європейською комісією за тематикою: «Адаптивна ідентифікація прогнозування, діагностика і керування, нейро-фаззі-системи».

Наукова діяльність школи спрямована на розв’язання актуальної проблеми – створення нових підходів та засобів обчислювального інтелекту, що мають покращені характеристики в порівнянні з відомими штучними нейронними мережами та системами нечіткого виведення.

Нововведення:  запропоновано нові методи для розв’язання проблем інтелектуального аналізу даних на основі гібридних систем обчислюваного інтелекту за умов апріорної та поточної невизначеності, що придатні для роботи у on-line режимі та еволюціонують у часі та використовують в процесі обробки інформації за умов її дефіциту та викривленості як м’які, так і рідинні обчислення. Активну участь у виконанні наукових досліджень беруть докторанти, аспіранти та студенти.

Результати досліджень відповідають світовому рівню та можуть бути використані при створенні конкурентоспроможних технологій інтелектуального аналізу даних та обробки медико-біологічної, медичної, економічної, технічної інформації; для технічної діагностики та керування енергетичними системами у реальному часі; прогнозування станів складних організаційно-технічних систем, швидкої обробки зображень, Data та Web-mining.

Науковий керівник школи Є.В. Бодянський є автором понад 550 наукових праць, у тому числі 12 монографій, з яких 4 за кордоном, 39 винаходів, є IEEE Senior Member, членом редакційних колегій міжнародних журналів Int. J. for Infonomics, Int. J. of Artificial Intelligence and Expert Systems, рецензентом у міжнародних журналах: Neural Computing & Application Journal, Int. Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge – Based Systems, IEEE Trans. on Neural Networks, Ecological Modeling, Int. J. of Engineering Intelligent Systems. Протягом багатьох років його запрошують до програмних комітетів низки міжнародних конференцій (в Новій Зеландії, Франції, ФРН, Польщі, Болгарії та ін.).

Відомі представники наукової школи: доктори технічних наук – С.Г. Удовенко, Є.І. Кучеренко, Л.Г. Ахметшина, К.Е. Петров, С.В. Попов, О.А. Винокурова; кандидати технічних наук – О.В. Запорожець, С.А. Воробйов, В.В. Колодяжний, О.М. Сліпченко, Є.В. Горшков, Н.А. Тесленко та інші.

Низка наукових статей колективу наукової школи входять до реферативних баз Scopus, DBLP, Springer Link, Web of Science, INSPEC, Scholar Google та інших. Представники школи неодноразово запрошувалися до колективу авторів монографій, які видані за кордоном: Springer-Verlag (Berlin-Heidelberg-New York), John Wiley (New York), In-Tech (Vukovar).