Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка”

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.

Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», технічні та фізико-математичні науки (затверджено наказами МОНУ: від 17.03.2020 № 409; від 02.07.2020 № 886; від 24.09.2020 № 1188).

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Основні напрямки, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

 • радіофізика,
 • фізична електроніка,
 • оптика,
 • лазерна фізика,
 • фізика приладів, елементів і систем,
 • телекомунікаційні системи і мережі,
 • радіолокація і радіонавігація,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,
 • антени та пристрої мікрохвильової техніки,
 • системи захисту інформації,
 • технологія устаткування та виробництво електронної техніки.

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню. Всім статтям присвоюються цифрові ідентифікатори doi.

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"
Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"
Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"
Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник "Радіотехніка"

Журнал індексується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, CiteFactor, Cosmos Impact Factor, ESJI, JOURNAL FACTOR , Public Knowledge Project (PKP), Academic Recource Index, WorldCat, Scientific Indexing Services (SIS), The Journals Impact Factor (JIF), International Citation Index OF JOURNAL IMPACT FACTOR & INDEXING, Base, Open Academic Journals Index (OAJI) у пошукових системах Google Scholar та ICI World of Journals.

ISSN 0485-8972

Склад редакційної колегії:

  • Лучанінов А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ (головний редактор)
  • Аврунін О.Г., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
  • Безрук В.М., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
  • Горбенко І.Д., д-р техн. наук, проф., ХНУ ім. В.Н. Каразіна
  • Гордієнко Ю.Є., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ
  • Довбня А.Н., д-р фіз.-мат. наук, член-кор. НАНУ, проф., ННЦ ХФТІ
  • Дорошенко В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ
  • Карташов В.М., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
  • Коноваленко А.А., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, РІАН
  • Лемешко О.В., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
  • Литвиненко Л.М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, РІАН
  • Неклюдов І.М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, ННЦ ХФТІ
  • Оборжицький В.І., д-р техн. наук, доц., НУ «Львівська політехніка»
  • Пащенко О.Г., канд. фіз.-мат. наук, доц., ХНУРЕ (відповідальний секретар)
  • Свид І.В. – канд. техн. наук, доц., ХНУРЕ (заступник головного редактора)
  • Сундучков К.С., д-р техн. наук, проф., ІТС
  • Тарапов С.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., член-кор. НАНУ, ІРЕ НАНУ
  • Токарський П.Л., д-р фіз.-мат. наук, проф., РІАН
  • Фісун А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., ІРЕ НАНУ
  • Цопа О.І., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ

Склад міжнародної редакційної колегії:

 • A.G. Karabanov, USA
 • S.E. Sandström, Sveden
 • B.N. Chichkov, Germany
Анатолій Іванович Лучанінов

Головний редактор

Анатолій Іванович Лучанінов

Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член спеціалізованої вченої ради, головний редактор видання "Радіотехніка", доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки,
головний корпус, ауд. 437,
просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38(057)702-13-97

rt.nure.ua

mre@nure.ua
rt@nure.ua