Сергій Іванович Тарапов

Сергій Іванович Тарапов
Член спеціалізованої вченої ради, д.ф.-м.н., професор
Завідувач відділом радіоспектроскопії, Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України (до 22.03.1994 Інститут радіофізики та електроніки Академії наук УРСР).
Народився 2.09.1954 в Харкові. Закінчив Харків. університет (1976) і до 1979 працював у Фіз.-тех. інституті низьких температур АН УРСР;
з 1979 – в Інституті радіофізики та електроніки НАН України (з 2004 – завідувач відділу).

 

  • 1994 Доктор фізико-математичних наук,спеціальність: Фізика твердого тіла;
  • 1993 Старший науковий співробітник;
  • 1987 Кандидат фізико-математичних наук,спеціальність: Радіофізика;
  • 2005 Професор;
  • 2014 Лауреат Премії імені С.Я. Брауде;
  • 2015 Член-кореспондент НАН України Відділення фізики і астрономії, спеціальність: експериментальна радіофізика, метаматеріали.
Наукові праці стосуються експериментальної радіофізики, фізики метаматеріалів, магнітної радіоспектроскопії, магнітофотоніки, фізики наномагнетиків, фізики твердого тіла.