Валерій Васильович Семенець

Валерій Васильович Семенець
Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, професор кафедри біомедичної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member, Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор
Scopus ID: 25929592700
h-індекс:4
Документи автора:42
Загальна кількість цитувань:62
Google Scholar ID: s6cmP0MAAAAJ&hll
Весь часОстанні 5 років
Цитування954650
h-індекс1812
i10-індекс2921

Освіта та кар’єра

1980 року з відзнакою закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Конструювання і технологія електронно-обчислювальної апаратури» та захистив дипломний проект «Логічні модулі та підсилювальні осередки перетворювачів інформації», отримавши кваліфікацію інженера-конструктора-технолога електронно-обчислювальної апаратури. Після закінчення залишився працювати у науково-дослідному секторі кафедри технічної електроніки. Працював інженером, молодшим науковим співробітником, старшим інженером, старшим викладачем, старшим науковим  співробітником.

1984 року закінчив аспірантуру, успішно захистив кандидатську дисертацію «Методи й алгоритми оптимізації розміщення джерел, що виділяють тепло, у багатокристальних мікрозборках з урахуванням умов трасування електричних з’єднань».

Протягом 1989-1992 років навчався у докторантурі ХІРЕ і захистив дисертацію на здобуття  наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Теоретичні основи автоматизованого конструювання технічних систем на базі багатокристальних мікросхем». В 1994 році присвоєне вчене звання професора по кафедрі біомедичної електроніки.

У наступні роки працював доцентом, професором кафедри біомедичної електроніки, заступником декана факультету електронної техніки з навчальної роботи, проректором із навчально-методичної роботи (1995-2003), першим проректором ХНУРЕ (2003-2012).

З 2017 року – ректор Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає курси: «Автоматизація  проектування цифрових пристроїв», «Проектування ПЛІС у біомедичній апаратурі», «Організація діяльності підрозділів та установ у сфері технічного регулювання»,  «Проектування засобів вимірювань»,  «Проектування засобів вимірювань та інформаційно-вимірювальних систем», «Автоматизація експериментальних досліджень», «Методологія створення комплексів підвищеної якості».


Наукова діяльність

1997 року на кафедрі біомедичних електронних пристроїв та систем професор Семенець В. В. створив науково-дослідну групу з розробки біомедичної апаратури й багатофункціональних мікропроцесорних систем та заснував   наукову школу мікропроцесорних медичних систем, яка сьогодні у складі професора Авруніна О. Г., доцентів Носової Т. В., Авер’янової Л. О., Жемчужкіної Т. В., старшого викладача Скляр О. І. розробляє багатофункціональні мікропроцесорні системи в медицині. У рамках цього напрямку під керівництвом Семенця В. В. захищено 3 докторські (Сінотін А. М., Прасол І. В., Аврунін О.Г.), 8 кандидатських дисертацій.

У 2004-2005 роках під його керівництвом створено комплекс багатофункціональних лабораторних стендів, що включає в себе мікроконтролери, сигнальні процесори, програмовані інтегральні схеми, на основі яких здійснюється розробка різних автономних систем управління. Комплекс використовується не лише в ХНУРЕ, а у багатьох закладах вищої освіти в України.

У 2007-2012 роках під керівництвом Семенця В. В. створено апаратно-програмний комплекс високоточних нейрохірургічних втручань і функціональної діагностики зовнішнього дихання. Комплекс використовується в нейрохірургічному і оториноларингологічному відділеннях Харківської обласної клінічної лікарні.

У 2010-2012 роках вперше не тільки в Україні, але й в світі під керівництвом Семенця В. В. розроблена та створена унікальна установка для дистанційного проведення лабораторних робіт з технічних дисциплін. Використовується сьогодні  в процесі дистанційної форми навчання.

Науковий керівник спеціального навчально-реабілітаційного відділу супроводу студентів з особливими освітніми потребами (СНРВ).

Член редакційних колегій журналів “Український метрологічний журнал”, “Біоніка інтелекту”, “Клінічна інформатика і Телемедицина”, «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1998-1999 рр. – Ювяскюля, Фінляндія. Експерт проекту Європейського Союзу «Tempus-Tasis».
1999 р. – керівник програми стажування студентів на підприємствах Німеччини за лінією DAAD.
2001 р. – Гуанжоу. Керівник делегації зі встановлення партнерських відносин з університетами КНР.
2003 р. – Бетлехем. Координатор проекту Державного департаменту США «А Partnership for Educational and Technical Change».
2004 р. – Баку, Азербайджан. Координатор проекту Державного департаменту США «А Partnership for Educational and Technical Change».
З 2017 р. – очолює офіційні міжнародні делегації зі встановлення партнерських відносин у сфері освіти та наукових досліджень з університетами Польщі, Франції, Китаю, Латвії, Туреччини та інших країн.
2019 – участь у міжнародному проекті Erasmus+ «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra) за напрямом КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти.


Громадська діяльність

З 2009 р. до 2014 р.  – член Координаційної ради Міністерства освіти і науки України з навчання студентів-інвалідів.

Почесний член ГО Українська Асоціація «Комп’ютерна Медицина».

Член Громадської організації “Харківська Академія Стандартизації”.

Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy).

IEEE Member number: 95115873


Нагороди та премії

2008 р. – Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу «Система управління фінансами в галузі освіти и науки».
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

2019 р. – Державна премія України в галузі освіти за роботу «Інтегроване інформаційно-освітнє середовище та реабілітаційні заходи для забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами».


Публікації та патенти

Має більше 300 наукових і науково-методичних праць, серед яких більше 50 навчальних посібників, 2 підручники, 9 монографій, 65 патентів та свідоцтв на винаходи.