Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка”

 

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.

Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).


Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних і технічних наук.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Основні напрямки, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

 • радіофізика,
 • фізична електроніка,
 • оптика,
 • лазерна фізика,
 • фізика приладів, елементів і систем,
 • телекомунікаційні системи і мережі,
 • радіолокація і радіонавігація,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,
 • антени та пристрої мікрохвильової техніки,
 • системи захисту інформації,
 • технологія устаткування та виробництво електронної техніки.

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Частина статьей збірника перекладаються на англійську мову і публікуються згідно договору в журналі «TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING» ISSN 0040-2508, Begell House, Inc., США.


ISSN 0485-8972

Микола Іванович Сліпченко

Головний редактор

Микола Іванович Сліпченко

Професор кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, голова спеціалізованої вченої ради, головний редактор збірника "Радіотехніка", доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки,

головний корпус, ауд. 437,

просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38(057)702-13-97

mre@nure.ua