Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка”

Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник “Радіотехніка” заснований і видається з 1965 року.

Засновник – Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки, нині Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12098-969ПР від 14 грудня 2006 року.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних і технічних наук.

Індекс в Каталозі передплатних видань України – 08391.

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Основні напрямки, згідно яких редколегія збірника публікує статті:

 • радіофізика,
 • фізична електроніка,
 • оптика,
 • лазерна фізика,
 • фізика приладів, елементів і систем,
 • телекомунікаційні системи і мережі,
 • радіолокація і радіонавігація,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій,
 • антени та пристрої мікрохвильової техніки,
 • системи захисту інформації,
 • технологія устаткування та виробництво електронної техніки.

Згідно з реєстраційним свідоцтвом у збірнику публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Всі статті, що надходять до редколегії, підлягають зовнішньому та внутрішньому (членами редколегії) рецензуванню.

Частина статьей збірника перекладаються на англійську мову і публікуються згідно договору в журналі «TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING» ISSN 0040-2508, Begell House, Inc., США.

ISSN 0485-8972

Склад редакційної колегії:

 • Лучанінов А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ (головний редактор)
 • Аврунін О.Г., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
 • Безрук В.М., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
 • Горбенко І.Д., д-р техн. наук, проф., ХНУ ім. В.Н. Каразіна
 • Гордієнко Ю.Є., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ
 • Довбня А.Н., д-р фіз.-мат. наук, член-кор. НАНУ, проф., ННЦ ХФТІ
 • Дорошенко В.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., ХНУРЕ
 • Карташов В.М., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
 • Коноваленко А.А., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, РІАН
 • Лемешко О.В., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ
 • Литвиненко Л.М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, РІАН
 • Неклюдов І.М., д-р фіз.-мат. наук, академік НАНУ, ННЦ ХФТІ
 • Оборжицький В.І., д-р техн. наук, доц., НУ «Львівська політехніка»
 • Пащенко О.Г., канд. фіз.-мат. наук, доц., ХНУРЕ (відповідальний секретар)
 • Сундучков К.С., д-р техн. наук, проф., ІТС
 • Тарапов С.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., член-кор. НАНУ, ІРЕ НАНУ
 • Токарський П.Л., д-р фіз.-мат. наук, проф., РІАН
 • Фісун А.І., д-р фіз.-мат. наук, проф., ІРЕ НАНУ
 • Хлопів Г.І., д-р техн. наук, ІРЕ НАНУ
 • Цопа О.І., д-р техн. наук, проф., ХНУРЕ

Склад міжнародної редакційної колегії:

 • A.G. Karabanov, USA
 • S.E. Sandström, Sveden
 • Chichkov, Germany
Анатолій Іванович Лучанінов

Головний редактор

Анатолій Іванович Лучанінов

Професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, головний редактор видання "Радіотехніка", доктор фізико-математичних наук, професор

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки,
головний корпус, ауд. 437,
просп. Науки, 14, Харків, Україна, 61166

+38(057)702-13-97

mre@nure.ua