2021 рік

У 2021 році Конкурс проводився серед окремих категорій працівників. Враховувалися досягнення за останній рік

Категорія
«ДОКТОРИ, ПРОФЕСОРИ»
2021 рік
Лемешко
Олександр
Віталійович
2021 рік
Аврунін
Олег
Григорович
2021 рік
Невлюдов
Ігор
Шакирович
2021 рік
Терзіян
Ваган
Якович
2021 рік
Гороховатський
Володимир
Олексійович
Категорія
«КАНДИДАТИ НАУК, ДОЦЕНТИ, СТАРШІ НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ»
2021 рік
Творошенко
Ірина
Сергіївна
2021 рік
Свид
Ірина
Вікторівна
2021 рік
Селіванова
Каріна
Григорівна
2021 рік
Головянко
Марія
Валентіновна
2021 рік
Гнатенко
Олександр
Сергійович
Категорія
«ІНШІ ПРАЦІВНИКИ»
2021 рік
Ляшенко
Вячеслав
Вікторович
2021 рік
Тимкович
Максим
Юрійович
2021 рік
Кириченко
Ірина
Віталіївна
2021 рік
Шаповалова
Анастасія
Сергіївна
2021 рік
Копоть
Михайло
Андрійович
Категорія
«МОЛОДІ ВЧЕНІ»
2021 рік
Єременко
Олександра
Сергіївна
2021 рік
Євдокименко
Марина
Олександрівна
2021 рік
Перова
Ірина
Геннадіївна
2021 рік
Ткачов
Віталій
Миколайович
2021 рік
Носова
Яна
Віталіївна

2021 рік

НАКАЗ про проведення конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ - 2021» ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс «Кращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ – 2021» Протокол засідання конкурсної комісії від 17.12.2021 р.