Кириченко Ірина Віталіївна

Кириченко Ірина Віталіївна
Асистент кафедри Програмної інженерії

Освіта та кар’єра

1991 р. –  закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика».

1995 р. – закінчила аспірантуру в Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

З 1995 по 2014 рр. працювала на різних керуючих посадах українських та міжнародних компаній.

2014 р. – інженер кафедри Програмної інженерії Харківського Національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2016 р. –  закінчила Харківський Національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інженерія  програмного забезпечення».

2017 р. – закінчила Харківський Національний університет ім. Каразіна за спеціальністю «Право».

2018 р. – асистент кафедри Програмної інженерії Харківського Національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

2019 р. – пройшла міжнародну сертифікаційну програму «TERP 10 SAP ERP Інтеграція бізнес-процесів», Київський національний університет імені Тараса Шевченко. Здала міжнародний кваліфікаційний екзамен у компанії SAP AG та отримала міжнародний сертифікат SAP Certified Application Associate – Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP7 (ID 00201182295).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Інформаційна технологія ідентифікації контенту в системах адаптивного електронного навчання» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.


Освітня діяльність

Проводить лекційні, практичні та лабораторні роботи в Центрі навчання іноземних студентів з навчальних курсів (на англ.мові): бази даних, основи програмування. Практичні роботи з навчальних курсів (на англ.мові): компьютерна діскретна математика, алгоритми та структури даних.


Наукова діяльність

Приймала участь в держбюджетних темах МОН України НДР № 264 «Розробка теорії та принципів побудови мозкоподібних структур» (№ ДР0112U000205), розділ 264-1 «Моделювання мозкоподібних структур»; прикладної НДР «Інформаційна технологія обробки сигналів в оглядових РЛС при виявленні малопомітних повітряних об’єктів» (№ ДР 0118U002062).


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

2015 р. – Координатор міжнародного проекту SAP University Alliance (договір асоційованого членства між ХНУРЕ та SAP AG, Вальдорф. Німеччина).


Громадська діяльність

Член Громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство».


Публікації та патенти

Має 20 наукових публікацій:

– у наукометричних виданнях України,

– у Scopus,

– тези доповідей у збірниках робіт міжнародних наукових конференцій,

– авторські свідоцтва.