Конкурс «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ»

Конкурс «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ»

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про освіту» система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення у тому числі таких процедур і заходів, як щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; а також забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління.

З метою дотримання зазначених вимог, а також для подальшого стимулювання представлення результатів особистих досліджень науковців університету, підвищення якості науково-педагогічної діяльності викладачів, набуття відповідності критеріям надання закладу вищої освіти статусу національного, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912, у Харківському національному університеті радіоелектроніки проводиться конкурс «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ».

У якості середовища для визначення результатів конкурсу «Найкращий науковий, науково-педагогічний працівник ХНУРЕ» застосовується портал «Довіра» – один із результатів міжнародного проекту за фінансування Європейської Комісії Тempus TRUST, розроблений як інструмент забезпечення якості освіти і науки.

Портал є інструментом контролю і впливу на якість вищої освіти. Він покликаний допомогти освітянам відкрито ділитися власними викладацькими й науковими досягненнями, а суспільству – оцінити їх за актуальною шкалою цінностей.