Марія Валентинівна Головянко

Марія Валентинівна Головянко
Доцент кафедри штучного інтелекту, кандидат технічних наук,
Scopus ID: 56125026000
h-індекс:4
Документи автора:12
Загальна кількість цитувань:87
Google Scholar ID: KI5-v6cAAAAJ&hl
Весь часОстанні 5 років
Цитування218173
h-індекс86
i10-індекс64

Освіта та кар’єра

2006 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Інтелектуальні системи прийняття рішень», магістр, диплом з відзнакою.

2007 р. – асистент кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

2011 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю Системи і засоби штучного інтелекту.

2011 р. – старший викладач кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

З 2016 року доцент кафедри штучного інтелекту (ХНУРЕ).

 

Спеціальність 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» Тема: Методи і моделі верифікації знань для інтелектуалізації Web-контенту. Захист в 2011 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 ХНУРЕ


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

 • Машинне навчання, Web-дизайн,
 • Корпоративні портали та Web 2.0,
 • Експертні системи та Semantic Web,
 • Flash-програмування,
 • Комерціалізація інтелектуальних систем,
 • Методи видобування знань у WЕВ-просторі,
 • Інтелектуальні технологіі в Іntеrnеt.

Наукова діяльність

Головянко М.В. брала участь у низці наукових проектів, серед них:

 • Розробка і впровадження розподіленої архітектури онтологічного порталу МОНУ для надійного, безпечного та ефективного менеджменту й інтеграції освітніх ресурсів України» (в рамках виконання Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці»;
 • Онтологічний портал для менеджменту й оцінки національних ресурсів України в галузі освіти і науки» (в рамках Тематичного цільового конкурсу наукових проектів «Дослідження концептуальних засад оцінювання  закладів/установ освіти та розробка системи ліцензування, акредитації та рейтингування вітчизняних вищих навчальних закладів»);
 • Розробка системи підтримки семантичних запитів до онтологічної бази акредитації і ліцензування;
 • Розробка Web-орієнтованої системи підтримки процедур акредитації і ліцензування вищих навчальних закладів України».

Наукові інтереси: Semantic Web, Linked Data, Ontology Engineering, Machine Learning, Distributed Artificial Intelligence, Web Mining, Computational Intelligence, Cognitive Computing.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Головянко М.В. є основним розробником і виконавцем міжнародних проектів:

 • EU Tempus Tacis Project SM_SCM-T020B06-2006 (UA) (2007-2008) “Towards Transparent Ontology-Based Accreditation”( «Нова інформаційна технологія забезпечення прозорості акредитації університетів»);
 • EU Tempus Tacis Project 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011-2015) “Towards Trust in Quality Assurance Systems” («Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти»).

З 2007 року Головянко М.В. є викладачем та координатором міжнародної навчальної програми «European Virtual Venture», що виконується спільно з університетом ITIN (Technical University on IT, Networks and Information Systems, Cergi-Paris, France) і спрямований на впровадження сучасних технологій електронного навчання та комерціалізацію інтелектуальних систем.

У 2008 році Головянко М.В. виконувала обов`язки координатора та викладача програми студентського обміну «Joint System Development Training Project» із університетом ITIN (ITESCIA), м. Сержі, Франція.

З 2015 року Головянко М.В. є представником України в міжнародному мережевому ICT-проекті KEYSTONE програми COST, що діє в межах програми Horizon 2020.

З 2016 року є представником України в міжнародному мережевому проекті Study Abroad Research in European Perspective (SAREP)  програми COST, а також учасником робочої групи проекту INTREPID програми COST.


Публікації та патенти

Більше ніж 25 публікацій.