Оголошення про захист дисертацій

Демська Наталія Павлівна

01.08.2020

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Демська Наталія Павлівна

 Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації і мехатроніки Харківський національний університет радіоелектроніки

Гнатенко Олександр Сергійович

31.07.2020

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гнатенко Олександр Сергійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Тимчук Ігор Трохимович

05.12.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Тимчук Ігор Трохимович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації і мехатроніки Харківський національний університет радіоелектроніки

Лебеденко Тетяна Миколаївна

23.11.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лебеденко Тетяна Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Науменко Віталій Миколайович

11.11.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Науменко Віталій Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер-електронік комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»

Воронін Віталій Валерійович

11.11.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Воронін Віталій Валерійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – голова циклової комісії «Радіотехнічні дисципліни» Світловодського політехнічного коледжу  Центральноукраїнського національного технічного університету МОН України
Назва дисертації – «Удосконалення методів захисту від перешкод систем
акустичного зондування атмосфери»
Шифр та назва спеціальності – 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.03
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Карташов Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)
Офіційний опонент – Руженцев Микола Вікторович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник кафедри аерокосмічних радіоелектронних систем (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)
Офіційний опонент – Костиря Олександр Олексійович, д.т.н., с.н.с., начальник науково-дослідної лабораторії (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) Міноборони України

Двірна Олена Анатоліївна

08.11.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Двірна Олена Анатоліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Антошкін Олексій Анатолійович

08.11.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Антошкін Олексій Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту України

Кухтін Сергій Михайлович

30.10.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача  – Кухтін Сергій Михайлович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  – старший викладач кафедри фізичних основ електронної техніки, Харківського національного університету радіоелектроніки.

Курський Юрій Сергійович

28.10.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Курський Юрій Сергійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Сидоров Максим Вікторович

16.10.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сидоров Максим Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки

Бабиченко Оксана Юріївна

27.09.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача  ‑ Бабиченко Оксана Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює  ‑ старший викладач  кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, Харківського національного університету радіоелектроніки.