Оголошення про захист дисертацій

Жернова Поліна Євгеніївна

02.07.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаЖернова Поліна Євгеніївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєасистент кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Детальніше

Новосельцев Ігор Валерійович

03.06.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Новосельцев Ігор Валерійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – фізична особа-підприємець

Детальніше

Столбовий Михайло Іванович

29.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Столбовий Михайло Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – головний спеціаліст-юрисконсульт сектору правового забезпечення архітектурної та містобудівної діяльності відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Детальніше

Худов Владислав Геннадійович

28.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Худов Владислав Геннадійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник кафедри безпеки інформаційних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Детальніше

Жила Ольга Володимирівна

18.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Жила Ольга Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистентка кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Пахомов Юрій Васильович

16.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаПахомов Юрій Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працюєасистент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Аксак Наталія Георгіївна

16.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Аксак Наталія Георгіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де вона працює – професор кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Детальніше

Лобзов Леонід Дмитрович

14.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лобзов Леонід Дмитрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

Детальніше

Іваненко Станіслав Андрійович

04.05.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Іваненко Станіслав Андрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри «Інформаційно-мережна інженерія» Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Детальніше

Чопоров Сергій Вікторович

25.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чопоров Сергій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри програмної інженерії Запорізького національного університету

Детальніше

Горобець Юрій Миколайович

11.04.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Горобець Юрій Миколайович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер-програміст, Приватне підприємство «Софтвеа експерт»
Назва дисертації – «Вплив складу активаторних домішок на формування структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd3+ і PbWO4:Nd3+»
Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04
Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)
Науковий керівник – Космина Мирон Богданович, д.т.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу лазерних та напівпровідникових кристалів (Інститут монокристалів НАН України)
Офіційний опонент – Чугай Олег Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри фізики (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського МОН України)
Офіційний опонент – Галкін Сергій Миколайович, к.т.н., с.н.с, старший науковий співробітник (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

Детальніше

Пічугіна Оксана Сергіївна

23.03.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пічугіна Оксана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Детальніше