Інформаційні повідомлення: ліцензування та акредитація

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

30.05.2019

З 29.05.2019 р. по 31.05.2019 р. на кафедрі Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) працює експертна комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» у складі:

Буяк Леся Михайлівна – завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, доцент, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

29 січня-31 січня 2019 року на кафедрі Інформаційно-мережної інженерії (ІМІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інформаційно-мережна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Отрох Сергій Іванович – завідувач кафедрою мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Інфокомунікаційна інженерія зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Стрелковська Ірина Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім.О. С. Попова, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (МІРЕС) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа зі спеціальності 171 Електроніка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Ямненко Юлія Сергіївна – завідувач кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Системотехніки (СТ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп’ютеризовані системи управління та автоматика зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем у складі:

Цмоць Іван Григорович– завідувач кафедри автоматизованих систем управління Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійних програм Автоматизоване управління технологічними процесами, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, Комп’ютеризовані та робототехнічні системи зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійних програм Автоматизоване управління технологічними процесами, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, Комп’ютеризовані та робототехнічні системи зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем у складі:

Ролік Олександр Іванович – професор кафедри автоматики i управління в технічних системах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системний аналіз і управління зі спеціальності 124 Системний аналіз (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Прикладної математики (ПМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системний аналіз і управління зі спеціальності 124 Системний аналіз за другим (магістерським) рівнем у складі:

Данилов Валерій Якович – професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Соціальна інформатика зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки (магістр)

28.01.2019

29 січня-31 січня 2019 року на кафедрі Соціальної інформатики (СІ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Соціальна інформатика зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем у складі:

Пасічник Володимир Володимирович – професор кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка»,  доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка (магістр)

28.01.2019

28 січня-30 січня 2019 року на кафедрі Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Економічна кібернетика зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем у складі:

Дмитришин Леся Ігорівна – завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Системне програмування» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

25.06.2018

25-27 червня 2018 року на кафедрі Електронних обчислювальних машин (ЕОМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Системне програмування зі спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем у складі:

Алексєєв Михайло Олександрович – декан факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо- професійної програми «Спеціалізовані комп`ютерні системи» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

15.06.2018

18-20 червня 2018 року на кафедрі Автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) працює комісія з акредитації освітньо- професійної програми Спеціалізовані комп`ютерні системи зі спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Субботін Сергій Олександрович – завідувач кафедри програмних засобів Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор,  голова комісії;
  • Лобур Михайло Васильович – завідувач кафедри систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Детальніше

В ХНУРЕ працює експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Комп`ютерні системи та мережі» зі спеціальності 123 КІ (магістр)

15.06.2018

18-20 червня 2018 року на кафедрі Електронних обчислювальних машин (ЕОМ) працює комісія з акредитації освітньо-професійної програми Комп`ютерні системи та мережі зі спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем у складі:

  • Рязанцев Олександр Іванович – проректор з науково – педагогічної роботи та міжнародної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор, голова комісії;
  • Барабаш Олег Володимирович – завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій», доктор технічних наук, доцент, член комісії.

Детальніше