Освітня програма Прикладна математика

Освітня програма Прикладна математика

Випускники освітньої програми Прикладна математика є фахівцями в розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів і явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обробки інформації, математичного та комп’ютерного моделювання складних технічних, економічних, екологічних та соціальних систем.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Прикладна математика:
1. Розробка і дослідження математичних моделей;
2. Розробка і створення наукомістких програмних забезпечень для аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування в усіх сферах виробничої, господарської, економічної, соціальної, управлінські діяльності в науці, техніці, медицині, освіті;
3. Виконання економічних обґрунтувань розроблюваних продуктів;
4. Прийняття тактичних і стратегічних рішень по моделюванню і аналізу складних об’єктів.

Випускник за освітньою програмою Прикладна математика може працювати в області математики, та інформаційних технологій:
1. 3119 Стажер-дослідник;
2. 3121 Технік-програміст;
3. 3121 Спеціаліст з розробки та тестування програмного забезпечення;
4. 3434 Асистент актуарія;
5. 3434 Асистент математика;
6. 3340 Викладач-стажист.

Випускник за освітньою програмою Прикладна математика може займати первинні посади:
1. Технік-програміст;
2. Асистент математика;
3. Спеціаліст з інформаційних технологій;
4. Спеціаліст з розробки та тестування програмного забезпечення;
5. Стажер-дослідник;
6. Асистент актуарія;
7. Викладач-стажист.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» (2018)