Спеціальність 113 – Прикладна математика

Спеціальність 113 - Прикладна математика

Короткий опис спеціальностіПрикладна математика”:
Випускники спеціальності “Прикладна математика” є фахівцями в розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів і явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обробки інформації, математичного та комп’ютерного моделювання складних технічних, економічних, екологічних та соціальних систем.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністюПрикладна математика”:
1. Розробка і дослідження математичних моделей;
2. Розробка і створення наукомістких програмних забезпечень для аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування в усіх сферах виробничої, господарської, економічної, соціальної, управлінські діяльності в науці, техніці, медицині, освіті;
3. Виконання економічних обґрунтувань розроблюваних продуктів;
4. Прийняття тактичних і стратегічних рішень по моделюванню і аналізу складних об’єктів.