Факультет комп’ютерної інженерії та управління

Факультет комп’ютерної інженерії та управління займається підготовкою студентів за двома рівнями вищої освіти: бакалавр та магістр, за спеціальностями:

  • 123 – «Комп’ютерна інженерія»;
  • 125 – «Кібербезпека» (спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»).

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» опановують принципи побудови, технічне обладнання та технології проектування комп’ютерних систем та мереж, методики створення та адміністрування програмного забезпечення комп’ютерних систем, а також мережевих операційних систем (Microsoft Windows Server, різноманітні GNU/LINUX та інші UNIX-cистеми). Студенти вивчають:

  • сучасні мови опису систем та високорівневі мови програмування загального призначення (С++, С#, Python, Java), високорівневі мови та сучасні технології для реалізації інтерактивних web-додатків (JavaScript, PHP, AngularJS, NodeJS);
  • основи проектування програмно-апаратних пристроїв на системному рівні, розробку IP-core для систем на кристалі, а також програмування мікроконтролерів, методики проектування, розгортання, обслуговування та забезпечення надійності та безпеки в корпоративних та спеціалізованих комп’ютерних системах та мережах;
  • типи, принципи організації та проектування сучасних бездротових мереж;
  • хмарні сервіси та мобільні додатки, розумні пристрої та інфраструктури, інтегровані з Internet of Things та Big Data.

Студенти спеціальності «Кібербезпека» вивчають:

  • інформаційно-комунікаційні системи, операційні системи;
  • технології програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, прикладну криптологию, криптосистеми і криптопротоколи;
  • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, програмування базових об’єктів захисту інформації, комплексні системи захисту інформації, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки, комплекси технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою;
  • захищені системи електронних документів і електронного документообігу, безпеку електронної комерції, банківських і платіжних систем, експертизу, стандартизацію і сертифікацію систем і засобів захисту інформації.
Олексій Сергійович Ляшенко

Декан

Олексій Сергійович Ляшенко

Декан факультету комп’ютерної інженерії та управління, член Президії НМР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, науковий керівник ННЛ «Архітектур та безпеки комп'ютерних систем і мереж об'єктів критичного застосування», кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Головний корпус, 3 поверх,

кімн. 378, 380

+38 (057) 702-14-21

f_ce@nure.ua