Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ)

Кафедра здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 125 – кібербезпека освітньої програми Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) для бакалаврської, магістерської рівнів вищої освіти та науковим рівнем доктора філософії за денною, заочною, дистанційною формам навчання, а також здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з надання послуг у галузі технічного захисту інформації напрямку Інформаційна безпека спеціалізацій:

  • «Виявлення закладних пристроїв»,
  • «Оцінювання захищеності інформації»,
  • «Атестація комплексів технічного захисту інформації».

Випускники оволодівають вміннями і компетенцією з:

  • проектування, впровадження, супроводу комплексних систем захисту інформації, захищених систем електронних документів та електронного документообігу, електронної комерції, банківських і платіжних систем, розробки захищеного програмного забезпечення на С / C++ / C# / JAVA / PHP;
  • експертизи, стандартизації та сертифікації систем і засобів захисту інформації;
  • управління інформаційною безпекою на об’єктах інформаційної діяльності в державних органах управління, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, науково-виробничих об’єднаннях, паливно-енергетичному секторі, великих IТ-компаніях.

Напрямками науково-дослідних робіт є створення комплексних систем захисту інформації, програмного забезпечення, програмно-апаратних засобів криптографічного захисту інформації, захищених інформаційних технологій передачі, обробки та зберігання даних, оцінка поточного стану захищеності організацій, розслідування інцидентів порушень інформаційної безпеки, розробка пропозицій щодо мінімізації ризиків і загроз.

На кафедрі працює 8 докторів технічних наук, 8 кандидатів технічних наук, діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю Системи захисту інформації.

Студенти кафедри є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад з інформаційної безпеки.

Геннадій Зайдулович Халімов

Зав. кафедри

Геннадій Зайдулович Халімов

Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, голова спеціалізованої вченої ради, голова секції 5 НМР, член Президії НТР, голова секції 6 НТР, член Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

головний корпус, 3 поверх, кімн. 340 – 346

+38 (057) 702-14-25

d_its@nure.ua

its.nure.ua