Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ)

Кафедра електронних обчислювальних машин готує:

  • бакалаврів з напрямку 123 – Комп’ютерна інженерія;
  • фахівців і магістрів з напрямку 123 – Комп’ютерна інженерія, спеціальностей Комп’ютерні системи та мережі, Системне програмування;
  • докторів філософії напрямків 123 – Комп’ютерна інженерія та 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Навчальна програма органічно поєднує вивчення архітектури наявних та методів проектування нових обчислювальних систем, а також програмування з використанням різних системних інтерфейсів, архітектуру, апаратне забезпечення та інструментальні засоби адміністрування комп’ютерних мереж різного рівня складності.

Андрій Анатолійович Коваленко

Зав. кафедри

Андрій Анатолійович Коваленко

Завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, доцент

Контакти

корпус «З», 4 поверх, к. 35 «з»

+38 (057) 7021354

d_ec@nure.ua

http://dec.nure.ua