Кафедра філософії

Кафедра філософії була заснована у вересні 1969 року для здійснення світоглядної, соціально-політичної, гуманітарної та методологічної підготовки студентів і аспірантів.

Основною метою навчально-виховної роботи кафедра вважає формування системи ціннісних орієнтацій і соціальних нормативів, які визначають розвиток людської цивілізації. Велика увага приділяється формуванню у студентів і аспірантів культури мислення, що включає у себе науково-технічне і гуманітарне знання і спирається на особисту відповідальність за результати інтелектуальної діяльності.

Валентина Ігорівна Штанько

Зав. кафедри

Валентина Ігорівна Штанько

Завідувач кафедри філософії, член НМР, голова ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор філософських наук, професор

Контакти

Кімн. 362-364

+38 (057)-702-14-65

d_philosophy@nure.ua

philosophy.nure.ua