Освітня програма Програмна інженерія

Освітня програма Програмна інженерія

Освітня програма Програмна інженерія орієнтована на підготовку фахівців, залучених до розробки, налагодження, тестування працездатності, модифікації програмного забезпечення. Випускники Програмної інженерії покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяції, підтримки, супроводу, а також сприяти своєчасній заміні / виведенню програмних засобів з експлуатації.

Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, платформи, операційні системи, середовища та мови програмування для систем різного призначення.

На ринку праці затребувані програмісти, які вміють працювати в команді, які володіють інструментами колективної розробки програмного забезпечення. У зв’язку з цим зростає значення професійних компетенцій колективної розробки програмного забезпечення, знання напрямків, методів і технологій розробки програмного забезпечення.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Програмна інженерія:
1. Розуміння обов’язків різних учасників команди з розробки програмного забезпечення: керівник розробки програмного забезпечення, керівник технічної групи (teamleader), архітектор, програміст, менеджер, дизайнер, верстальник, аналітик;
2. Володіння сучасними стратегіями і технологіями організації колективної розробки програмного забезпечення, включаючи системи управління версіями, процеси безперервної інтеграції, стандарти оформлення коду і методи інспекції коду;
3. Розуміння основних напрямків розвитку методів колективної розробки, їх відмінностей і доцільності застосування в залежності від типу розв’язуваних завдань і вимог організації;
4. Володіння гнучкими (Agile) методологіями розробки програмних продуктів.

Випускник за освітньою програмою Програмна інженерія може працювати:
1. Спеціалістом з розробки програмного забезпечення;
2. Спеціалістом з тестування програмного забезпечення.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2018) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2020)