Освітня програма Програмна інженерія

Освітня програма Програмна інженерія

Дисципліни професійної підготовки: Комп’ютерна дискретна математика, Основи програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Алгоритми та структури даних, Архітектура комп’ютерів та комп’ютерних мереж, Операційні системи, Архітектура програмного забезпечення, Теорія ймовірностей та  математична статистика, Менеджмент проектів програмного забезпечення, Високорівневі мови програмування та фреймворки, Основи програмної інженерії, Гіпертекст та гіпермедіа, Бази даних, Людино-машинна взаємодія, Проектний практикум, Основи програмування на Java, Скриптові мови програмування, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Аналіз та рефакторинг коду, Паралельне програмування.

Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, платформи, операційні системи, середовища та мови програмування для систем різного призначення. Опановують навички роботи в команді та навчаються володіти інструментами колективної розробки програмного забезпечення.

Професії: адміністратор бази даних, адміністратор системи, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер-програміст, програміст (база даних), аналітик програмного забезпечення та мультимедіа, інженер-дослідник, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Навчальний план (ОПП, 2022) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2022) Навчальний план (ОПП, 2021) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2021) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» (2018)