Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення

Об’єкт: програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, супровід та забезпечення якості програмного забезпечення.

Випускники спеціальності покликані реалізовувати всі етапи створення програмного забезпечення для замовника: визначення та аналіз вимог, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання програмних засобів, їх тестування, впровадження, підтримки, супроводу, а також сприяти своєчасній заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації