Висновки експертних комісій

Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи напряму «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (6.030502) Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 113 Прикладна математика Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, ОПП - ІКІ Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 122 Комп`ютерні науки Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології, ОПП-АУТП Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології, ОПП-КІТПВ Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології, ОПП-КТРС Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно інтегровані технології Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 051 Економіка Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 171 Електроніка Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 124 Системний аналіз Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 171 Електроніка Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Інженерія програмного забезпечення магістрів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Програмне забезпечення систем магістрів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 113 Прикладна математика Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи магістрів зі спеціальності 124 Системний аналіз Висновки експертної комісії про результатти акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп'ютерні системи та мережі зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Спеціалізовані комп'ютерні системи зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія Висновки експертної комісії про результати акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Системне програмування зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Системи, технології і комп'ютерні засоби мультимедіа, другий магістерський рівень, спеціальності 171 Електроніка Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Управління фінансово-економічною безпекою, другий магістерський рівень, спеціальності 073 Менеджмент