Освітня програма Системний аналіз

Освітня програма Системний аналіз

 

 Випускники освітньої програми Системний аналіз  є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Системний аналіз:
1. Уміння формулювати завдання і розробляти план наукового дослідження в області системного аналізу із застосуванням інформаційних технологій;
2. Уміння проводити системно-аналітичне дослідження об’єктів і систем природничо-наукового, технічного, економічного і соціального профілю на ос-нові фундаментальної підготовки; здійснювати системне математичне моделювання та системний оптимізацію об’єктів на базі розроблених та існуючих методів дослідження, включаючи стандартні і спеціалізовані пакети прикладних програм;
3. Розробляти і використовувати уніфіковане програмне забезпечення для вирішення завдань системного дослідження і реалізації управління в складних системах;
4. Приймати тактичні і стратегічні рішення за результатами системного аналізу складних об’єктів і систем.

Випускник за освітньою програмою Системний аналіз може працювати в області інформаційних технологій для проведення системних досліджень в гуманітарних, суспільних, природних і технічних науках за ДК 009: 2010:
1. 3119 Стажер-дослідник
2. 3121 Спеціаліст з інформаційних технологій
3. 3121 Спеціаліст по розробці комп’ютерних програм
4. 3340 Викладач-стажист

Випускник за освітньою програмою Системний аналіз може займати первинні посади:
1. Системний аналітик
2. Аналітик комп’ютерних комунікацій
3. Аналітик комп’ютерного банку даних
4. Аналітик комп’ютерних систем
5. Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
6. Менеджер проекту
7. Технік-програміст
8. Програміст прикладний
9. Консультант з системних питань в апараті органів державної влади
10. Стажер-дослідник

 

Навчальний план (ОПП, 2024) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2024) Навчальний план (ОПП, 2023) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2023) Навчальний план (ОПП, 2022) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2022) Навчальний план (ОПП, 2021) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2021) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» (2018)