Спеціальність 124 – Системний аналіз

Спеціальність 124 - Системний аналіз

Короткий опис спеціальності  Системний аналіз:
Випускники спеціалізації “Системний аналіз” є фахівцями в розробці інформаційних технологій, інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень. Фахівці з системного аналізу спираються на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і застосовують системний підхід при аналізі та вирішенні проблем в складних технічних, економічних, екологічних системах.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністю Системний аналіз:
1. Уміння формулювати завдання і розробляти план наукового дослідження в області системного аналізу із застосуванням інформаційних технологій;
2. Уміння проводити системно-аналітичне дослідження об’єктів і систем природничо-наукового, технічного, економічного і соціального профілю на ос-нові фундаментальної підготовки; здійснювати системне математичне моделювання та системний оптимізацію об’єктів на базі розроблених та існуючих методів дослідження, включаючи стандартні і спеціалізовані пакети прикладних програм;
3. Розробляти і використовувати уніфіковане програмне забезпечення для вирішення завдань системного дослідження і реалізації управління в складних системах;
4. Приймати тактичні і стратегічні рішення за результатами системного аналізу складних об’єктів і систем.