Українсько-французька програма «European Virtual Venture»

30.03.2016

Спільна українсько-французька англомовна програма підготовки студентів напрямів комп’ютерних наук (ХНУРЕ) і інформаційних технологій, ITESCIA, Сержі (Франція) виконується кафедрою штучного інтелекту з 2006р. Програму включено до навчального плану бакалаврів ХНУРЕ і магістрів ITESCIA. За цією програмою українські та французькі фахівці викладають студентам курс з бізнес-планування та підприємництва «European Virtual Venture», а студенти застосовують отриманні знання для створення бізнес-планів для IT-стартапів під їх керівництвом.

Спілкування в межах курсу відбувається віртуально: під час відео-конференцій завдяки системі Polycom VSX7000s, в Skype та Moodle.

Після завершення програми студенти отримують сертифікати з підписами керівників обох університетів із зазначенням отриманих кредитів ECTS. Ця програма є прикладом бізнес- інкубатору ідей і так званої “мобільності вдома”. 

Цього року студенти сформували 4 групи, які об’єднались навколо інноваційних бізнес-ідей зі створення інтелектуальних мобільних додатків. Завданням курсу було довести конкурентну перевагу і комерційну привабливість своїх ідей. Для цього студенти провели аналіз ринку та конкурентів, розробили SWOT-аналіз, порахували 5-річний бюджет для створення відповідних стартап-компаній, підготували операційний план, прописали маркетингову та менеджмент-стратегію компаній. Проекти було успішно захищено на останній відео-конференції 25 березня.

зберегти цю сторінку в PDF