Пічугіна Оксана Сергіївна

23.03.2019

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пічугіна Оксана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисертації – «Математичне моделювання евклідових комбінаторних конфігурацій»

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.02

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий консультант – Яковлев Сергій Всеволодович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)

Офіційний опонент – Козін Ігор Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики (Запорізький національний університет МОН України)

Офіційний опонент – Новожилова Марина Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова МОН України)

Офіційний опонент – Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом методів негладкої оптимізації  (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України)

Автореферат 23/03/2019 Дисертація 12/04/2019 Відгук_1 12/04/2019 Відгук_2 12/04/2019 Відгук_3 12/04/2019