2020 рік

№ 200

А.М. ОЛЕКСІЙЧУК, В.А. КУЛІБАБА, М.В. ЄСІНА, С.О. КАНДІЙ, Є.В. ОСТРЯНСЬКА, І.Д. ГОРБЕНКО «Обґрунтування перспективного постквантового національного стандарту електронного підпису на основі решіток»

О.Г. КАЧКО, Ю.І. ГОРБЕНКО, В.А. ПОНОМАР, М.В. ЄСІНА, С.О. КАНДІЙ «Оптимізація алгоритму множення поліномів для NTRU-подібних алгоритмів»

О.С. ШЕВЧУК «Рандомізована симетрична криптосистема Мак-Еліса на основі узагальнених кодів Ріда – Соломона»

А.В. БЕССАЛОВ «Алгоритми і оцінки складності обчислень 3- і 5-ізогеній суперсингулярних кривих Едвардса (рос. мовою)»

М.Ю. РОДІНКО, Р.В. ОЛІЙНИКОВ «Дослідження продуктивності малоресурсного блокового шифру «Кипарис» на різних платформах»

О.О. КУЗНЕЦОВ, А.С. КІЯН, А.І. ПУШКАРЬОВ, Т.Ю. КУЗНЕЦОВА «Тестування кодових генераторів псевдовипадкових чисел для постквантового застосування»

К.Є. ЛИСИЦЬКИЙ, О.О. КУЗНЕЦОВ «Обчислювальні алгоритми розрахунку алгебраїчного імунітету нелінійних вузлів заміни симетричних шифрів (рос. мовою)»

І.Д. ГОРБЕНКО, В.В. ОНОПРІЄНКО, Ю.І. ГОРБЕНКО, О.О. КУЗНЕЦОВ, К.В. ІСІРОВА, М.Ю. РОДІНКО «Проблеми, принципи побудови та перспективи розвитку національної системи електронного голосування в Україні»

І.Д. ГОРБЕНКО, О.Г. КАЧКО, Ю.І. ГОРБЕНКО, М.В. ЄСІНА, С.О. КАНДІЙ, Є.В. ОСТРЯНСЬКА, А.С. Д’ЯЧЕНКО «Можливості застосування механізмів повністю гомоморфного шифрування в системах електронного голосування»

П.І. СТЕЦЕНКО, Г.З. ХАЛІМОВ, Є.В. КОТУХ «Аналіз площин атак на Blockchain системи (англ. мовою)»

І.Д. ГОРБЕНКО, О.О. КУЗНЕЦОВ, М.О. ПОЛУЯНЕНКО, А.С. КІЯН, К.Є. ЛИСИЦЬКИЙ, С.О. КАНДІЙ «Прототипування децентралізованої системи електронного блокчейн-голосування»

М.О. ПОЛУЯНЕНКО, О.О. КУЗНЕЦОВ «Аналітичне моделювання атаки подвійної витрати на блокчейн-системи із ймовірнісним протоколом консенсусу»

Н.А. ПОЛУЯНЕНКО, О.О. КУЗНЕЦОВ «Ймовірність успішної атаки подвійної витрати на блокчейн-системи із ймовірнісним протоколом консенсусу»

І.Д. ГОРБЕНКО, О.А. ЗАМУЛА «Теоретичні основи синтезу квазіортогональних систем складних сигналів (англ. мовою)»

І.Д. ГОРБЕНКО, О.А. ЗАМУЛА, ХО ЧІ ЛИК «Методи пошуку оптимальних за мінімаксним критерієм систем складних нелінійних дискретних сигналів»

І.Є. АНТIПОВ, Б.В. БОЧАРОВ, Д.Р. НАЙДЬОНОВА «Оцінка безпеки користувачів інтернет-банкінгу»

Р.С. ГРИНЬОВ, О.В. СЄВЄРІНОВ, А.В. ВЛАСОВ «Метод виявлення та протидії вірусам у зображеннях формату BMP»

О.В. ЦИГАНКОВА «Аналіз можливостей використання алгоритму Ель-Гамаля з детермінованим внесенням для інкапсуляції ключей (англ. мовою)»