113 – Прикладна математика (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– Застосування стохастичних моделей у системах енергетики;

– Математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в газотранспортних системах;

– Методи дослідження фрактальних стохастичних процесів;

– Інтервальний аналіз і його застосування;

– Математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії;

– Проекційні методи розв’язання крайових задач та інтегральних рівнянь;

– Метод R-функцій в задачах математичного моделювання фізико-механічних полів;

– Двобічні ітераційні методи розв’язання лінійних та нелінійних операторних рівнянь;

– Стохастичний аналіз в економіці та техніці;

– Оптимальне керування складними об’єктами та системами;

– Моделі катастроф у ергатичних системах.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020 Навчальний план 2020/2021 (березень) Навчальний план 2020/2021 (жовтень) Освітньо-наукова програма 2020