Освітня програма Електронні пристрої та системи

Освітня програма Електронні пристрої та системи

У процесі навчання за освітньою програмою Електронні пристрої та системи вивчаються принципи розробки, виробництва і застосування електронних приладів і пристроїв.
Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Електронні пристрої та системи:
1. Вміння розробляти електронні пристрої та системи різних типів;
2. Вміння користуватися програмним забезпеченням з розробки електронних приладів;
3. Вміння проводити базові операції монтажу та випробування електронних пристроїв;
4. Вміння працювати з базовими технологіями виготовлення електронних пристроїв і систем;
5. Вміння працювати з електронними приладами, застосовуваними в різних галузях промисловості;
6. Вміння проводити експериментальні дослідження технологічних процесів.

Випускник за освітньою програмою Електронні пристрої та системи може працювати:
1. Техніком-конструктором;
2. Техніком-технологом;
3. Лаборантом;
4. Техніком з налагодження та випробування;
5. Техніком з науково-технічної інформації;
6. Майстром.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» (2018)