Освітня програма Біомедична інженерія

Освітня програма Біомедична інженерія

У процесі навчання за освітньою програмою Біомедична інженерія вивчаються принципи технічного обслуговування медичних технологій, розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту, сертифікації та обробки інформації в практичній охороні здоров’я і різних областях медичних і біологічних досліджень.

Студенти вивчають сучасні тенденції розвитку медичного приладобудування; механізми, методи та засоби проектування, розробки та експлуатації медико-технічних засобів, біологічних та технічних апаратів і систем, в тому числі, апарати та системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини; методи та засоби керування технологічними процесами під час розробки, виготовлення та експлуатації біотехнічного устаткування для потреб профілактики, діагностики та лікування хворих.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Біомедична інженерія:
1. Навички моніторингу функціонального стану організму людини, тварин і екосистем за допомогою сучасних апаратно-програмних засобів;
2. Навички обробки та аналізу біологічних сигналів і медичних зображень із застосуванням комп’ютерних технологій;
3. Навички розробки та супроводу спеціалізованих баз даних (електронна картка пацієнта, системи ідентифікації по біометричної інформацією) із захистом особистої інформації;
4. Навички розробки, конструювання та технічного супроводження біомедичних приладів та систем з дотриманням заходів безпеки пацієнтів і персоналу;
5. Навички проведення монтажу і випробування апаратури для медицини, лабораторної діагностики, косметології, ветеринарії, екології, харчової промисловості;
6. Навички забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробки, оцінки та специфікації медичного обладнання;
7. Навички розробляти і застосовувати різні методи моделюванні функціонування живих організмів і процесів в біології та медицині;
8. Навички планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати і підтримувати прилади, обладнання та комплекси для профілактики, діагностики та лікування;
9. Навички проектувати, розробляти та впроваджувати методи, апарати та системи відновлення втрачених частково або повністю органів та функцій організму людини або тварини;
10. Навички проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем;
11. Навички планувати технічне обслуговування медичного обладнання;
12. Навички ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими;
13. Навички обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю за клініко-інструментальним та клініко-лабораторним обладнанням і комплексами.

Випускник за освітньою програмою Біомедична інженерія може працювати:
Фахівець цієї спеціальності здатний працювати в області медицини (медичні комп’ютерні пристрої і системи моніторування, діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів і зображення, моделювання органів, статистиці, телемедицини), в області реабілітаційної інженерії (засоби догляду, тренажери, штучні органи) з місцем роботи в профілакторіях, центрах реабілітації.

Також, можлива робота в області електронних засобів, сільському господарстві та екології, зокрема ветеринарія, селекція, екологічний моніторинг, санітарно-гігієнічний та екологічний контроль, служби рибнагляду.

У сучасному ринку праці забезпечено роботу в області біометрії, фітнес-інженерії, косметології, систем ідентифікації особистості, пластичної хірургії, з місцем роботи у фітнес-клубах, косметичних салонах, тренажерних залах, цікава робота з оптимізації режимів виробництва і розробки продуктів за принципом нанотехнологій з місцем роботи на підприємствах харчової промисловості.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія» (2018)