Спеціальність 163 – Біомедична інженерія

Спеціальність 163 - Біомедична інженерія

Короткий опис спеціальності  Біомедична інженерія:
У процесі навчання за напрямком спеціалізації “Біомедична інженерія” вивчаються принципи технічного обслуговування медичних технологій, розробки, виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту, сертифікації та обробки інформації в практичній охороні здоров’я і різних областях медичних і біологічних досліджень.

Студенти вивчають сучасні тенденції розвитку медичного приладобудування; механізми, методи та засоби проектування, розробки та експлуатації медико-технічних засобів, біологічних та технічних апаратів і систем, в тому числі, апарати та системи заміщення втрачених органів та функцій організму людини; методи та засоби керування технологічними процесами під час розробки, виготовлення та експлуатації біотехнічного устаткування для потреб профілактики, діагностики та лікування хворих.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник за спеціальністію Біомедична інженерія:
1. Навички моніторингу функціонального стану організму людини, тварин і екосистем за допомогою сучасних апаратно-програмних засобів;
2. Навички обробки та аналізу біологічних сигналів і медичних зображень із застосуванням комп’ютерних технологій;
3. Навички розробки та супроводу спеціалізованих баз даних (електронна картка пацієнта, системи ідентифікації по біометричної інформацією) із захистом особистої інформації;
4. Навички розробки, конструювання та технічного супроводження біомедичних приладів та систем з дотриманням заходів безпеки пацієнтів і персоналу;
5. Навички проведення монтажу і випробування апаратури для медицини, лабораторної діагностики, косметології, ветеринарії, екології, харчової промисловості;
6. Навички забезпечувати інженерно-технічну експертизу в процесі планування, розробки, оцінки та специфікації медичного обладнання;
7. Навички розробляти і застосовувати різні методи моделюванні функціонування живих організмів і процесів в біології та медицині;
8. Навички планувати, проектувати, розробляти, встановлювати, експлуатувати і підтримувати прилади, обладнання та комплекси для профілактики, діагностики та лікування;
9. Навички проектувати, розробляти та впроваджувати методи, апарати та системи відновлення втрачених частково або повністю органів та функцій організму людини, або тварини;
10. Навички проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем;
11. Навички планувати технічне обслуговування медичного обладнання;
12. Навички ідентифікувати, формулювати і вирішувати інженерні проблеми, пов’язані з взаємодією між живими і неживими об’єктами;
13. Навички обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю за клініко-інструментальним та клініко-лабораторним обладнанням і комплексами.