Освітня програма Системний аналіз і управління

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для прогнозування поведінки, проектування, управління складними системами різної природи і призначення та для проектування систем підтримки прийняття рішень на основі методології системного аналізу, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

 

Компетентності:

  1. Здатність інтегрувати знання та здійснювати системні дослідження, застосовувати методи математичного та інформаційного моделювання складних систем та процесів різної природи.
  2. Здатність проектувати архітектуру інформаційних систем.
  3. Здатність розробляти системи підтримки прийняття рішень та рекомендаційні системи.
  4. Здатність оцінювати ризики, розробляти алгоритми управління ризиками в складних системах різної природи.
  5. Здатність моделювати, прогнозувати та проектувати складні системи і процеси на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу.
  6. Здатність застосовувати теорію і методи Data Science для здійснення інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових властивостей та генерації нових знань про складні системи.
  7. Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
  8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти в галузі інформаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти.
  9. Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів досліджень та інновацій.

 

Випускники можуть працювати в наукових, освітніх, аналітичних, ІТ та інших установах і підрозділах на посадах, що вимагають застосування методів системного аналізу.

Навчальний план (ОПП, 2024) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2024) Навчальний план (ОПП, 2023) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2023) Навчальний план (ОПП, 2022) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2022) Навчальний план (ОПП, 2021) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2021) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Системний аналіз і управління» (2018)