Освітня програма Штучний інтелект

Освітня програма Штучний інтелект

Мета створення освітньої програми – у величезній масі фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій фокусно готувати фахівців, що володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту (ШІ), що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.

Окрім базових напрямків підготовки IT-фахівців (програмування, бази даних, хмарні й мобільні технології), а також систем і методів ШІ, особлива увага приділяється двом профільним напрямкам: інтелектуальному аналізу даних (який вже виділяється в окрему науку про дані – Data Science) та різноманітним інтелектуальним Web-технологіям.

Студенти вчаться з використанням сучасних технологій, приймають участь в міжнародних проектах зі студентами європейських університетів-партнерів, мають можливість частину дисциплін вивчати англійською мовою.

Основні дисципліни спеціальної підготовки:
1. Методи та системи штучного інтелекту;
2. Інтелектуальні агенти;
3. Інтелектуальний аналіз даних у Web-просторі;
4. Технології Semantic Web та Web 3.0;
5. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining);
6. Машинне навчання (Machine Learning);
7. Штучні нейронні мережі;
8. Методи Data Mining в системах кібербезпеки;
9. Технології великих даних (Big Data);
10. Нечіткі (Fuzzy) системи;
11. Хмарні (Cloud) технології;
12. Алгоритми та структури даних;
13. Організація баз даних та знань;
14. Технології СУБД Oracle;
15. Проектування знання-орієнтованих систем;
16. Когнітивні системи та технології;
17. Мови програмування С++, Java, Python, R;
18. Крос-платформне програмування;
19. Web-технології та web-дизайн;
20. Мобільні технології.

Працевлаштування випускників:
Посади аналітика та розробника інтелектуальних розподілених систем в українських та іноземних компаніях.

Випускники можуть знайти себе в ІТ-індустрії і не тільки:
1. Програміст (розробник);
2. Системний аналітик;
3. Аналітик даних (data analyst);
4. Адміністратор баз даних, інформаційних систем;
5. Менеджер IT-проектів;
6. Менеджер систем управління в різноманітних галузях.

Навчальний план (ОПП, 2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Штучний інтелект» (2018)