Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

 

Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки

В процесі навчання вивчаються:
1. Принципи обміну та обробки інформації в різних системах (технічних, інформаційних, організаційних);
2. Методи організації сховищ інформації, технології розробки, впровадження та модернізації інформаційних систем;
мови програмування, бази даних, комп’ютерні мережі, системний аналіз, Data & TextMining, ProjectManagement, Ajile, MBaaS, MachineLearning, QA;
3. Проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.1. Проектування і створення нових програмних та інформаційних систем (мови програмування C, C ++, C #, Java …);
4. Управління ІТ проектами;
5. Розробка інтернет-сайтів на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій, HTML, CSS, Java і т.д .;
6. Розробка комп’ютерних ігр (логіка, сюжет, графіка);
7. Розробка систем корпоративного рівня;
8. Розробка мобільних додатків для Android, Windows Phone, iOS;
9. Розробка і адміністрування баз даних, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL, MongoDB);
10. Тестування програмного забезпечення.

Випускник за спеціальністю Комп’ютерні науки може працювати:
1. Бізнес-аналітиком;
2. посаді аналітика комп’ютерних систем;
3. Менеджером проектів;
4. Розробником інтелектуальних і інформаційних систем;
5. Системним архітектором;
6. Програмістом Java, C ++, C #, PHP;
7. Спеціаліст з QualityControl, QualityAssurance;
8. Розробником і адміністратором баз даних MySQL, Oracle;
9. Системним адміністратором.

Навчальний план (бакалавр, 2019, Освітньо-професійна програма) Навчальний план (бакалавр, 2018, Освітньо-професійна програма) Навчальний план (магістр, 2018, Освітньо-професійна програма) Навчальний план (магістр, 2018, Освітньо-наукова програма) Навчальний план (магістр, 2019, Освітньо-наукова програма) Навчальний план (магістр, 2019, Освітньо-професійна програма)