Онуфрієв Юрій Дмитрович

22.02.2021

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Онуфрієв Юрій Дмитрович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – начальник конструкторського відділу ТОВ “Амкріс”, м. Харків

 

Назва дисертації – «Технологія виробництва радіаційностійких сцинтиляційних детекторів для фізичних експериментів»

 

Шифр та назва спеціальності 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

 

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

 

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. 7021-016)

 

Науковий керівник Бояринцев Андрій Юрійович, кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

Офіційний опонент – Борщов В’ячеслав Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший заступник генерального директора – головний конструктор ТОВ «НВП «ЛТУ»

 

Офіційний опонент – Когдась Максим Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського МОН України

Автореферат 10/02/2021 Дисертація 22/02/2021 Відгук 1 01/03/2021 Відгук 2 01/03/2021