Маковейчук Олександр Миколайович

23.10.2020

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Маковейчук Олександр Миколайович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Назва дисертації: «Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 – інформаційні технології.

Спецрада Д 64.052.08 Харківського національного університету радіоелектроніки (61166, м. Харків, просп. Науки, 14; тел. (057) 70-21-016).

Науковий консультант:  Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Харківського національного університету радіоелектроніки.

Офіційні опоненти:

Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету математики та інформатики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

Барабаш Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації, проектування енергетичних процесів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Автореферат 19/11/2020 Дисертація 11/12/2020 Відгук 1 11/12/2020 Відгук 2 11/12/2020 Відгук 3 11/12/2020