Факультет комп’ютерних наук

Система електронний деканат

Факультет здійснює підготовку бакалаврів  і магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальностями:

 • 121 – Інженерія програмного забезпечення,
 • 122 – Комп’ютерні науки,
 • 186 – Видавництво та поліграфія.

Веде наукову і науково-технічну діяльність за напрямками:

 • методологія, методи та інструментальні засоби розробки інтегрованих та веб-базованих інформаційних систем;
 • моделювання та оптимізація управління бізнес-процесами;
 • штучний та обчислювальний інтелект;
 • бази даних;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • інтелектуальна обробка даних, включаючи біомедичні дані;
 • теорія прийняття рішень;
 • математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів;
 • математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

Підтримує міжнародне співробітництво та обмін студентів з провідними університетами світу (з Нідерландів, Фінляндії, Франції, Німеччини, Швеції,  Польщі).

Організує олімпіади з напрямів навчання серед студентів та школярів.

Співпрацює з IT-компаніями.

Андрій Леонідович Єрохін

Декан

Андрій Леонідович Єрохін

Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 261-263

+38 (057) 702-13-50

f_cs@nure.ua

Сайт: cs.nure.ua