Факультет комп’ютерних наук

Система електронний деканат

Факультет здійснює підготовку бакалаврів  і магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальностями:

 • 121 – Інженерія програмного забезпечення,
 • 122 – Комп’ютерні науки,
 • 186 – Видавництво та поліграфія.

Веде наукову і науково-технічну діяльність за напрямками:

 • методологія, методи та інструментальні засоби розробки інтегрованих та веб-базованих інформаційних систем;
 • моделювання та оптимізація управління бізнес-процесами;
 • штучний та обчислювальний інтелект;
 • бази даних;
 • інтелектуальний аналіз даних;
 • інтелектуальна обробка даних, включаючи біомедичні дані;
 • теорія прийняття рішень;
 • математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів;
 • математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.

Підтримує міжнародне співробітництво та обмін студентів з провідними університетами світу (з Нідерландів, Фінляндії, Франції, Німеччини, Швеції,  Польщі).

Організує олімпіади з напрямів навчання серед студентів та школярів.

Співпрацює з IT-компаніями.

На факультеті створена та ефективно діє Рада роботодавців.

Андрій Леонідович Єрохін

Декан

Андрій Леонідович Єрохін

Декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, заступник голови секції 2 НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 261-263

+38 (057) 702-13-50

f_cs@nure.ua