Кафедра медіасистем та технологій (МСТ)

Кафедра «Медіасистеми та технології» є навчально-науковим структурним підрозділом університету, який здійснює навчальну, методичну та наукову діяльність в галузі видавничо-поліграфічного виробництва, а також підготовку фахівців різних спеціальностей університету за дисциплінами циклу інженерної та комп’ютерної графіки, технічної механіки, геоінформаційних систем, підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, виховну роботу серед студентів.

Кафедра розпочала свою діяльність у 1944 році як кафедра нарисної геометрії і креслення, пізніше інженерної графіки, інженерної та комп’ютерної графіки і зараз має назву кафедра «Медіасистеми та технології».

З 1997 р. кафедра веде підготовку фахівців за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа» і стала профілюючою кафедрою університету, що веде підготовку фахівців для видавничо-поліграфічної галузі та IT-сфери нашої країни.

З 2016 року кафедра готує бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»; магістрів з цієї ж спеціальності за освітніми програмами: «Технології електронних мультимедійних видань», «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Підготовку фахівців кафедра веде в тісній співпраці з провідними університетами України: НТУУ «КПІ ім. Сікорського», Українською академією друкарства, а також з провідними європейськими університетами: Штутгартським медіауніверситетом (Німеччина), Варшавською політехнікою (Польща), Університетом прикладних наук (м.Каунас, Литва), в 2017 році укладено договір про подвійне дипломування з отриманням нашими студентами Європейського диплому університету економіки (м. Бидгощ, Польща) за спеціалізацією «Інформаційні технології в медіаіндустрії».

Наукові напрямки кафедри: технології розробки електронних видань, WEB-дизайн, системи автоматизації управління поліграфічним виробництвом, проблеми обробки цифрових зображень і відтворення кольору в поліграфії, комп’ютерна графіка, геоінформаційні системи і технології.

Жанна Валентинівна Дейнеко

Зав. кафедри

Жанна Валентинівна Дейнеко

Завідувачка кафедри медіасистем та технологій, доцент кафедри програмної інженерії (за сумісництвом), член Президії НМР, кандидат технічних наук, доцент

Контакти

Корпус «І», 5 поверх,

кімн. 507і

+38 (057) 702-13-78

d_mst@nure.ua

http://mst.nure.ua