Кафедра системотехніки (СТ)

Кафедра системотехніки (СТ) – випускова кафедра факультету комп’ютерних наук, була створена у 1967 р. як кафедра Теоретичної кібернетики, а у 1975 р. була перейменована у кафедру Системотехніки.

Системотехніка – науковий напрямок, що вивчає з позицій системного підходу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-керуючих систем.

Кафедра системотехніки готує фахівців трьох освітніх рівнів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Бакалаври:

Освітня програма «Комп’ютерні науки та технології».

Вступ на базі повної загальної середньої освіти та на базі молодшого бакалавра або вище (навчання за трирічною програмою).

Магістри:

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології проектування» та освітньо-наукова програма «Системне проектування».

Доктори філософії: за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Кафедра пропонує здобувачам окрім обов’язкових дисциплін різноманітні дисципліни вибіркової частини освітньої програми, що дозволяє студентам будувати індивідуальні освітні траєкторії на основі своїх уподобань.

В окремих групах бакалаврів, сформованих за результатами відбору, значна частина дисциплін навчального плану за ОПП Комп’ютерні науки та технології викладається англійською мовою.

Завдяки партнерству з Kharkiv IT Cluster, базою практики студентів є ІТ компанії, а до проведення окремих занять залучаються ІТ фахівці. Студенти мають можливість безкоштовно брати участь у воркшопах та тренінгах від ІТ компаній з метою підвищення свого професійного рівня та підготовки до роботи за спеціальністю.

На кафедрі системотехніки з використанням ресурсів навчально-наукових лабораторій кафедри виконуються міжнародні проєкти за програмами Еразмус+, Cost, DAAD.

Кафедра системотехніки має філію в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем» (ІАС), яка є науковою та виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС к.т.н. Колесник Д. Б.

На кафедрі створені і працюють лабораторії:

  • Наукова лабораторія «Центр інформатизації органів управління». Науковий керівник д.т.н., проф. І.В. Гребеннік.
  • Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем». Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.
  • Навчально-наукова лабораторія «Системного проєктування». Науковий керівник к.т.н., проф. Ю.В. Міщеряков.
  • Навчально-наукова лабораторія «Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах». Науковий керівник к.т.н., проф. Н.І. Калита.
  • Навчально-наукова лабораторія «Цифрових технологій». Науковий керівник к.т.н., доц. В.М. Решетнік.

Докторантура за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.


Наукові напрями кафедри:

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних організаційно-технічних систем;
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації розподілених об’єктів;
  • Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні та транспортній маршрутизації;
  • Розробка обчислювальних методів та програмного забезпечення комп’ютерного бачення, автоматичного виявлення рухомих об’єктів у відеопотоці, зокрема, астероїдів, комет, змінних зірок, супутників, дронів;
  • Інтелектуальний аналіз медичних даних для медичної діагностики та моделювання біологічних процесів.

 

 

Положення про кафедру СТ
Ігор Валерійович Гребеннік

Зав. кафедри

Ігор Валерійович Гребеннік

Завідувач кафедри системотехніки, член спеціалізованої вченої ради, член Президії НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

кімн. 264, 264а, 270

+38 (057) 702-10-06
d_syst@nure.ua
http://sedep.nure.ua