Кафедра системотехніки (СТ)

Кафедра системотехніки (СТ) – випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук.

Кафедру було створено у 1967 р. як кафедру Теоретичної кібернетики, у 1975 р. було перейменовано у кафедру Системотехніки.Системотехніка – науковий напрямок, що вивчає з позицій системного підходу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-керуючих систем.

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями: 122 – Комп’ютерні науки,151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалаври:
Спеціальність 122 – освітня програма «Комп’ютерні науки та технології»;
Спеціальність 151 – освітня програма «Системна інженерія».

Магістри:
Спеціальність 122 – освітні программи «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;
Спеціальність 151 – освітня программа«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії:
Спеціальності 122  та 151.

Кафедра системотехніки має філію в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем», яка є науковою і виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС к.т.н., проф. Б.О. Колесник.

На кафедрі створені і працюють лабораторії:

1. Наукова лабораторія «Центр інформатизації органів управління». Науковий керівник д.т.н., проф. І.В.Гребеннік.
2. Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем». Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.
3. Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування». Науковий керівник к.т.н., доц. Ю.В. Міщеряков.
4. Навчально-наукова лабораторія «Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах». Науковий керівник к.т.н., доц. Н.І. Калита.

Докторантура за спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;
05.13.06 – Інформаційні технології;
05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт.

Наукові напрями кафедри:

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних організаційно-технічних систем.
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів.
  • Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.
Ігор Валерійович Гребеннік

Зав. кафедри

Ігор Валерійович Гребеннік

Завідувач кафедри системотехніки, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Контакти

кімн. 264, 264а, 270

+38 (057) 702-10-06
d_syst@nure.ua
http://sedep.nure.ua