Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

Факультет ІРТЗІ готує бакалаврів та магістрів за 4 спеціальностями та 5 освітніми програмами, об’єднаними під одним девізом: «Інформаційні радіотехнології – це робота майбутнього, професії майбутнього, бізнес майбутнього».

Програмна інженерія, аналіз даних та прикладне програмне забезпечення, кібербезпека для Інтернету речей і кіберфізичних систем – три основні платформи для підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Інформаційні технології Інтернету речей» та магістрів за освітньою програмою «Архітектурне проєктування інформаційних систем» в рамках спеціальності 126 Інформаційні системи та технології.

Сучасні мікропроцесорні системи, технології безпровідної передачі інформації, технології дистанційного електроживлення – три основні платформи для підготовки бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Інформаційні радіотехнології» в рамках спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Мультимедійні та медіакомунікаційні технології, системи та програмне забезпечення для створення, обробки та трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, системи та технології інтерактивного відтворення медіа, його представлення та використання для функціонально орієнтованих сервісів – три основні платформи для підготовки бакалаврів та магістрів за двома освітніми програмами: «Медіанженерія» в рамках спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка і «Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа» в рамках спеціальності 171 Електроніка.

Сучасні принципи побудови систем захисту інформації, практичні навички вибору рішень із різних категорій методів та засобів захисту інформацій, розробка та проектування організаційно-технічних та інженерно-технічних засобів захисту інформації – три основні платформи для підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Системи технічного захисту інформації» та магістрів за освітньою програмою «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» в рамках спеціальності 125 Кібербезпека.

Факультет підтримує і розвиває широкі міжнародні зв’язки з університетами Франції, Німеччини, Швеції, Мексики, Литви, Ізраїлю у тісній співпраці з якими проводяться спільні наукові конференції, стажування викладачів і науковців, обмін студентами в термін бакалаврської підготовки і захист двох дипломів в термін магістерської підготовки.

Сергій Миколайович Сакало

Декан

Сергій Миколайович Сакало

Декан факультету ІРТЗІ, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член Президії НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 213-215

+38 (057) 702-14-78

f_re@nure.ua