Факультет інформаційних радіотехнологій та технічного захисту інформації

Факультет об’єднує 84 викладачів та співробітників (12 докторів наук, професорів, 32 кандидати наук) та 520 студентів.

Радіотехнічний факультет заснований у 1962 р. при Харківському інституті гірничного машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки. У 1972 р. із радіотехнічного факультету відокремлюється факультет конструювання й виробництва радіоапаратури, куди переводять кафедри конструювання радіоапаратури й технології виробництва радіоапаратури, а на РТФ створюється кафедра радіоелектронних систем.

У 1975 р. започаткована підготовка інженерів із багатоканального електрозв’язку, створюється кафедра «Багатоканальний електрозв’язок». Через 20 років на базі цієї спеціальності виникне факультет телекомунiкацiй та вимірювальної техніки.

У 1991 р. факультет починає підготовку інженерів за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

У 2004 р. розпочата підготовка спеціалістів за напрямом «Інформаційна безпека», потім – «Системи технічного захисту інформації», зараз – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки».

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»,

  • Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології», (бакалавр, магістр);

Спеціальність 125 – «Кібербезпека»,

  • Спеціалізація «Системи технічного захисту інформації», бакалавр, магістр;

Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології»,

  • Спеціалізація «Інформаційні технології інтернету речей», (бакалавр);

Спеціальність 171 – «Електроніка»,

  • Спеціалізація «Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа» , (бакалавр, магістр);

Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»,

Спеціалізація бакалаврів:

  • «Радіотехніка» (РТ),
  • «Інженерія відновлювальних джерел енергії»,

Спеціалізації магістрів після РТ бакалаврату:

  • «Радіотехніка»,
  • «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» (АРТ),
  • «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» (РПСК);
  • «Інженерія відновлювальних джерел енергії».

Факультет підтримує і розвиває широкі міжнародні зв’язки з університетами Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Мексики, у тісній співпраці з якими проводяться спільні наукові конференції, стажування працівників, обмін студентами.

Сергій Миколайович Сакало

Декан

Сергій Миколайович Сакало

Декан факультету ІРТЗІ, професор кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Контакти

Головний корпус, 2 поверх,

кімн. 213-215

+38 (057) 702-14-78

f_re@nure.ua