Кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації (КРіСТЗІ)

Кафедра є профілюючою (випускаючою), яка здійснює підготовку фахівців за трьома ступенями вищої освіти:

  • бакалавр за спеціальностями:
  • 125 – Кібербезпека, освітньої програми підготовки – Системи технічного захисту інформації,
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньої програми підготовки – Радіотехніка;
  • магістр за спеціальностями:
  • 125 – Кібербезпека, спеціалізації – Системи технічного захисту інформації, автоматизації її обробки,
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації – Радіотехніка;
  • доктор філософії за спеціальностями:
  • 125 – Кібербезпека,
  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

Кафедра була заснована у 1946 р. та вже понад 70 років готує висококваліфікованих фахівців з широким кругозором і фундаментальними знаннями.

Кафедра має велику лабораторну базу, яка використовується як для наукових досліджень, так і для навчального процесу.

Викладачі кафедри ведуть дослідження в галузі стандартів європейської вищої освіти, які дозволяють запроваджувати перспективні методики навчання, налагоджувати контакти для нових міжнародних обмінів.

Студенти, які навчаються на кафедрі КРіСТЗІ, мають можливість брати участь в обміні студентами за програмою Євросоюзу Erasmus+ і прослухати ряд курсів в університеті м. Лімож (Франція) з перспективою отримання другого диплома.

Iван Євгенiйович Антіпов

Зав. кафедри

Iван Євгенiйович Антіпов

Завідувач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, член НМР, член НТР, член Асоціації Випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Контакти

Головний корпус,

кімн. 123, 405,407, 409,410, 410-Б, 411, 414-418

+38 (057) 702-14-30

d_ref@nure.ua

ref.nure.ua